Navigácia

Žiacky parlament Sľub poslanca Plán práce žiackeho parlamentu Štatút ŽP

Plán práce žiackeho parlamentu pri ZŠ Ľutina     

Školský rok: 2017/2018

OKTÓBER

Úvodné stretnutie žiackeho parlamentu. Voľba výberu žiackeho parlamentu.

Oboznámenie členov s celoročným plánom práce parlamentu na šk. rok 2017/2018 a jeho schválenie.

Oboznámenie členov parlamentu so Štatútom parlamentu a jeho schválenie.

Príprava koncertu INTEGRÁCIA v Poprade.

Október- mesiac úcty k starším.

 

NOVEMBER

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

Príprava akcie: „ Mikuláš na našej škole „

Zimná a vianočná výzdoba.

Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

Zhotovenie okienka ZP na nástenku.

 

DECEMBER

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

Pomoc pri príprave a realizácia vianočnej burzy.

Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

Vianočná akadémia

JANUÁR

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

Vyhodnotenie činnosti za 1.polrok.

Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

 

FEBRUÁR

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

Relácia do školského rozhlasu Všeličo o nás.

KARNEVAL

Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

MAREC

Aktualizácia parlamentného okienka na nástenkovom  paneli.

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

DEŇ UČITEĽOV- 28.3.

Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

 

APRÍL

Najkrajšia triedna veľkonočná výzdoba- súťaž.

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

DEŇ ZEME- aktivity zamerané na skrášlenie nášho okolia a na ochranu našej Zeme.

Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

 

MÁJ

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

DEŇ MATIEK- Matka nositeľka života.

Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek.

 

JÚN

MDD- športové súťaže.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu triedu.

Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu- zhodnotenie činnosti školského žiackeho parlamentu.

 

Predpokladaný plán činnosti školského parlamentu na rok 2017/2018 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy. V našej škole chceme podporovať zdravie našich žiakov, a preto sa témy niektorých mesiacov týkajú aj zdravia a zdravotného štýlu.

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria