Navigácia

 • Plavecký výcvik

               V dňoch 14. - 18. mája 2018 sa uskutoční základný plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. ročníka našej školy.

 • Exkurzia - čistička odpadových vôd

  20. 4. 2018 sa žiaci 3. - 9. ročníka zúčastnia exkurzie v Orkucanoch, kde navštívia čističku odpadových vôd. Doprava je zabezbečená autobusom, za ktorý je poplatok 2 €.

 • Rodičovské združenie

  Milí rodičia. Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 11. apríla 2018 v čase od 14:00. Združenie bude mať formu konzultácií s triednymi učiteľmi, resp. vyučujúcimi, ohľadom prospechu a správania sa Vašich detí za 3. štvrťrok školského roka 2017/2018. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Výstava žiackych prác

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla) sa na škole v dňoch 9.- 16. 4. 2018 uskutoční výstava žiackych výtvarných prác,na ktorú Vás srdečne pozývame.

 • Zápis do 1. ročníka

  Základná škola v Ľutine Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v utorok 10. 4.2018 od 10:00 do 16:30 v priestoroch školy. Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a cca. 20 € na zakúpenie učebných pomôcok. Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.

 • IQ olympiáda

  IQ olympiáda je určená žiakom druhého stupňa základných škôl (5. až 9. ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma - kvarta), ktorí majú hlavu na svojom mieste a chcú  si porovnať svoje sily s ostatnými z celého kraja.Žiaci sa zaregistrovať môžu na tejto stránke do 6. 4. 2018http://www.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1 Registrovaní žiaci môžu súťažiť v termíne od 9. 4. do 13. 4. 2018.

 • Veľkonočná výstava

  V dňoch 26. a 27. marca 2018 sa v priestoroch našej školy uskutoční veľkonočná výstava sviečok.

 • Informácia pre zákonných zástupcov

  Dňa  21. marca 2018 prebehne na našej škole TESTOVANIE 9, ktorého sa zúčastnia žiaci 9. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Podrobnosti o T9 nájdete tu:

 • Matematický klokan

  19. marca 2018 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnia súťaže Matematický klokan. Svoje vedomosti si súťažiaci môžu overiť riešením testov z minulých rokov. Kliknite tu: http://matematickyklokan.sk/#vyskusajsa

 • Deň otvorených dverí

  Základná škola Ľutina Vás všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. 3. 2018. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa víťazi školského kola príslušnej kategórie Pytagoriády zúčastnia okresného kola na ZŠ Komenského v Lipanoch. Súťažiacim prajeme veľa úspechov.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  8. marca 2018 sa na 5. vyučovacej hodine uskutoční školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

 • Futbalový turnaj

  8. marca 2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnia futbalového turnaja, ktorý sa uskutoční v Pečovskej Novej Vsi. Zúčastneným prajeme veľa úspechov.

 • Miss Roma

  23. februára 2018 sa v Lipanoch uskutoční ďalší ročník súťaže Miss Roma. V tejto súťaži nás budú zastupovať A. Červeňáková (9.A) a M. Ferková (8.A). Želáme im veľa úspechov.

 • Karneval

  9. 2. 2018 sa po 2. vyučovacej hodine uskutoční karneval. Tešíme sa na všetky masky, ktoré sa ho zúčastnia. Na túto udalosť srdečne pozývame aj rodičov.

 • Pochodeň slovenského olympijského tímu

  Dňa 7. 2.2018 sa družstvo našej školy zúčastní  detských  športových hier - ako súčasť Pochodní slovenského olympijského tímu, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor.

 • Geografická olympiáda

  6. 2. 2018 sa uskutoční okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorej nás budú zastupovať títo žiaci: D. Šašala (9.A), O. Duhaňová (8.A), N. Novická a M. Pačutová (6. A). Zúčastneným prajeme veľa úspechov.

 • Odovzdávanie výpisov klasifikácie

  Dňa 31. 1. 2018 budú žiakom odovzdávané prostredníctvom ich triednych učiteľov výpisy klasifikácie za 1. polrok školského roka 2017/2018.

 • Kladenie vencov pri Pamätníku padlých vojakov

  22. januára 2018 sa žiaci našej školy zúčastnia slávnostného kladenia vencov pri Pamätníku padlých vojakov v obci. Táto skutočnosť sa každoročne koná pri príležitosti oslobodenia obce Ľutina.

 • Vianočná besiedka

  Pozývame Vás na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční 22. decembra 2017 o 10:15 v budove našej školy. Počas vystúpení, v ktorých budú účinkovať naši žiaci, si pripomenieme blížiace sa vianočné sviatky. Tešíme sa na Vašu návštevu.

strana:

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria