Navigácia

 • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

  Základná škola v Ľutine oznamuje  zákonným zástupcom , že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s metodickým usmernením č.15/2005-R prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Ľutina z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení žiakov v čase od 21.02.20018 do 23.02.20018 .

   

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín po skončení jarných prázdnin od 05. marca.

  Mgr. Ján Sciranka

  riaditeľ ZŠ Ľutina

   

   

 • Miss Roma

  23. februára 2018 sa v Lipanoch uskutoční ďalší ročník súťaže Miss Roma. V tejto súťaži nás budú zastupovať A. Červeňáková (9.A) a M. Ferková (8.A). Želáme im veľa úspechov.

 • Informácia pre zákonných zástupcov

  Dňa  21. marca 2018 prebehne na našej škole TESTOVANIE 9, ktorého sa zúčastnia žiaci 9. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Podrobnosti o T9 nájdete tu:

 • Karneval

  9. 2. 2018 sa po 2. vyučovacej hodine uskutoční karneval. Tešíme sa na všetky masky, ktoré sa ho zúčastnia. Na túto udalosť srdečne pozývame aj rodičov.

 • Pochodeň slovenského olympijského tímu

  Dňa 7. 2.2018 sa družstvo našej školy zúčastní  detských  športových hier - ako súčasť Pochodní slovenského olympijského tímu, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor.

 • Geografická olympiáda

  6. 2. 2018 sa uskutoční okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorej nás budú zastupovať títo žiaci: D. Šašala (9.A), O. Duhaňová (8.A), N. Novická a M. Pačutová (6. A). Zúčastneným prajeme veľa úspechov.

 • Odovzdávanie výpisov klasifikácie

  Dňa 31. 1. 2018 budú žiakom odovzdávané prostredníctvom ich triednych učiteľov výpisy klasifikácie za 1. polrok školského roka 2017/2018.

 • Kladenie vencov pri Pamätníku padlých vojakov

  22. januára 2018 sa žiaci našej školy zúčastnia slávnostného kladenia vencov pri Pamätníku padlých vojakov v obci. Táto skutočnosť sa každoročne koná pri príležitosti oslobodenia obce Ľutina.

 • Vianočná besiedka

  Pozývame Vás na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční 22. decembra 2017 o 10:15 v budove našej školy. Počas vystúpení, v ktorých budú účinkovať naši žiaci, si pripomenieme blížiace sa vianočné sviatky. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Burza

  V dňoch 12 - 14.12. 2017 sa bude konať v škole Vianočná burza, kde si môžete zakúpiť za  symbolickú cenu darček  pre svojich  najbližších.

 • Školské kolo 39. ročníka Pytagoriády

  13. decembra 2017 sa uskutoční školské kolo Pytagoriády pre vybraných žiakov 3. - 8. ročníka. Zúčastneným prajeme veľa úspechov.

 • Mikuláš

  Aj tento rok zavíta Mikuláš do našej školy. Preto si poriadne pospomínajte, či ste počúvali celý rok, vyčistite si čižmičky a zopakujte si básničky. Mikuláš nás navštívi v stredu 6. 12. 2017 v priebehu prvých troch vyučovacích hodín. Na zvyšné vyučovacie hodiny je pre žiakov pripravený kultúrny program v kultúrnom dome.

 • Exkurzia do planetária

  1. decembra 2017 žiaci 1. - 4. ročníka navštívia planetárium v Prešove.

 • Exkurzia Odeva Lipany

  V piatok, 1. 12. 2017, sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnia exkurzie do podniku Odeva Lipany.

 • Technická olympiáda

  Dňa 30. 11. 2017 sa žiaci Lukáš Záleta (9. A), Peter Matia (8. A) a Damián Varhoľák (6. A) zúčastnia okresného kola Technickej olympiády v Sabinove. Zúčastneným prajeme veľa úspechov.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 28. 11. 2017 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnia divadelného predstavenia v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi s názvom Jánošík alebo pravda je len jedna.

 • Testovanie 5

  V stredu 22. 11. 2017 sa uskutoční Testovanie 5 – 2017 žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z I. stupňa ZŠ (ISCED 1), monitorovať ich pripravenosť na ďalšie štúdium (ISCED 2), poskytovať školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá pomôže pri skvalitňovaní vyučovania. Viac informácii získate tu:

 • Informatická súťaž iBobor

  V dňoch 8. - 10. novembra 2017 sa žiaci 4. - 9. ročníka našej školy zúčastnia informatickej súťaže iBobor. Súťažiacim prajeme veľa úspechov. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke:

  http://ibobor.sk/

 • Školská florbalová liga

  26. 10. 2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnia turnaja v rámci školskej florbalovej ligy. Prajeme im veľa úspechov.

 • Burza práce a informácií

  Žiaci 8. a 9. ročníka sa 26. 10. 2017 zúčastnia Burzy práce a informácií, ktorá sa uskutoční na Spojenej škole na ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

strana:

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria