Navigácia

 • Letné prázdniny

  Vážení žiaci, vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu v školskom roku 2016/2017 a prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, ktoré začínajú 1. 7. 2017.

 • Deň rodiny

  Dňa 22. 6. 2017  sa uskutoční Deň rodiny. Všetci žiaci a rodičia sú srdečne pozvaní na školské ihrisko pri škole. Doneste si so sebou niečo na opekanie a dobrú náladu. Pre žiakov sú pripravené hry a rôzne súťaže.

 • Účelové cvičenie - Ochrana človeka a prírody

  23. 6. 2017 sa uskutoční účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody. Toto cvičenie sa uskutoční na futbalovom ihrisku v obci Olejníkov. Žiaci sa od školy budú presúvať bicyklami, je potrebné, aby tí, ktorí pôjdu bicyklom mali aj reflexné vesty a prilby.

 • Školský výlet

  V dňoch 8. - 10. 6.2017 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnia školského výletu v Kysaku.

 • Výsledková listina školy z Testovania 9-2017

  Priemerný počet bodov školy - MAT (12,3), SJL (17,3). Priemerná % úspešnosť školy - MAT (61,4 %), SJL (69,1 %). Priemerný počet bodov v rámci SR - MAT (11,3), SJL (15,3). Priemerná % úspešnosť v rámci SR (národný priemer) - MAT (56,4 %), SJL (61,2 %). Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru - MAT (5 %), SJL (7,9 %).

 • Prírodovedná exkurzia

  Dňa 25. 5. 2017 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnia prírodovednej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Súčasťou exkurzie bude prehliadka expozície, ktorá je zameraná na dejiny fyziky, kartografie, baníctva a hútnictva na Slovensku.

 • ŠkolFest

  25. 5. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnia koncertu v košickej Steel Arene s názvom ŠkolFest.

 • Anglické divadlo

  Dňa 23. 5. 2017 po 2. vyučovacej hodine sa žiaci 3. - 9. ročníka zúčastnia prestavenia, ktoré sa uskutoční v anglickom jazyku.

 • Škola v prírode

  ZŠ v Ľutine organizuje v termíne od 8. - 12.5.2017 školu v prírode v Hoteli Eufória v Novej Lesnej pre  žiakov 1. ročníka pod dozorom triednej učiteľky. Ubytovanie a stravovanie poskytuje Hotel Eufória, pričom súčasťou školy v prírode bude aj návšteva Vysokých Tatier. Pobyt bude uhradený z príspevku na ŠvP v hodnote 150.- eur na žiaka, ktoré tento rok poskytlo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 • Múzeum na kolesách

  Dňa 19. 4. 2017 sa žiaci našej školy po 2. vyučovacej  (2. stupeň) a po 3. vyučovacej hodine (1. stupeň) zúčastnia výchovného predstavenia na témy: 2. svetová vojna a etiketa.

 • Slávici z lavice

  Dňa 19. 4. 2017 sa žiačky A. Klembárová, A. Nižníková, N. Michalíková a A. Pulščáková zúčastnia speváckej súťaže Slávici z lavice. Prajeme im veľa úspechov.

 • Rodičovské združenie

  Milí rodičia. Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 12. 4. 2017 v čase od 14:00. Združenie bude mať formu konzultácií s triednymi učiteľmi resp. vyučujúcimi, ohľadom prospechu a správania sa Vašich detí. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Zápis do 1. ročníka

  Základná škola v Ľutine Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v utorok 11. 4.2017 od 10:00 do 16:30 v priestoroch školy. Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a cca. 20 € na zakúpenie učebných pomôcok. Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.

 • Veľkonočná výstava sviečok

  Žiacky parlament Vás srdečne pozýva na veľkonočnú výstavu sviečok (s možnosťou ich zakúpenia), ktorá sa uskutoční v dňoch 11. a 12. 4. 2017 v budove ZŠ v Ľutine.

 • Testovanie 9

  V stredu 5. 4. 2017 sa uskutoční Testovanie 9 – 2017 žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z II. stupňa ZŠ (ISCED 2), monitorovať ich pripravenosť na ďalšie štúdium (ISCED 3), poskytovať školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá pomôže pri skvalitňovaní vyučovania. Viac informácii o Testovaní 9 získate tu: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,vedenie Základnej školy v Ľutine  sa na Vás obracia s prosbou, aby ste v ranných hodinách žiakov nevozili až pred šatňu, ale využívali na výstup školskú zastávku SAD. Touto prosbou chceme napomôcť  bezpečnosti  našich žiakov. Za pochopenie ďakujeme. S úctou Mgr. Ján Sciranka riaditeľ ZŠ Ľutina

 • IQ olympiáda

  IQ olympiáda je určená žiakom druhého stupňa základných škôl (5. až 9. ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma - kvarta), ktorí majú hlavu na svojom mieste a chcú  si porovnať svoje sily s ostatnými z celého kraja.Registrovaní žiaci môžu súťažiť v termíne od 3. 4. do 7. 4. 2017 (do 22:00)

 • Deň otvorených dverí

  Základná škola Ľutina Vás všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční dňa 22. 3. 2017. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Matematický klokan

  20. 3. 2017 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnia súťaže Matematický klokan. Svoje vedomosti si súťažiaci môžu overiť riešením testov z minulých rokov. Kliknite tu: http://matematickyklokan.sk/#vyskusajsa

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V dňoch 14. a 15. 3. 2017 sa víťazi školského kola Pytagoriády - E. Osifová, K. Džubák, D. Baňas, O. Duháňová a S. Felčíková zúčastnia okresného kola na ZŠ Komenského v Lipanoch. Súťažiacim prajeme veľa úspechov.

strana:

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria