Navigácia

Počet návštev: 1453165

Sobota 24. 2. 2018

Sobota 24. 2. 2018

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skIné stránky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk
Metodicko-pedagogické centrum:  http://www.mpc-edu.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania: http://www.nuce m.sk
Štátny pedagogický ústav: http://www.statpedu.sk
Ústav informácií a prognóz školstva: http://www.uips.sk
Edičný portál: https://edicnyportal.iedu.sk
Obec Ľutina- zriaďovateľ: http://www.lutina.sk/
Obec Olejníkov: http://www.olejnikov.sk
Obec Jakovany: http://www.jakovany.sk
 
 
 

Vitajte na stránkach našej školy

Aktuality

 • Základná škola v Ľutine oznamuje zákonným zástupcom , že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s metodickým usmernením č.15/2005-R prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Ľutina z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení žiakov v čase od 21.02.20018 do 23.02.20018 .

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín po skončení jarných prázdnin od 05. marca.

  Mgr. Ján Sciranka

  riaditeľ ZŠ Ľutina

 • 23. februára 2018 sa v Lipanoch uskutoční ďalší ročník súťaže Miss Roma. V tejto súťaži nás budú zastupovať A. Červeňáková (9.A) a M. Ferková (8.A). Želáme im veľa úspechov.

 • Dňa 21. marca 2018 prebehne na našej škole TESTOVANIE 9, ktorého sa zúčastnia žiaci 9. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Podrobnosti o T9 nájdete tu:

 • 9. 2. 2018 sa po 2. vyučovacej hodine uskutoční karneval. Tešíme sa na všetky masky, ktoré sa ho zúčastnia. Na túto udalosť srdečne pozývame aj rodičov.

 • Dňa 7. 2.2018 sa družstvo našej školy zúčastní detských športových hier - ako súčasť Pochodní slovenského olympijského tímu, ktoré organizuje Slovenský olympijský výbor.

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria