Navigácia

 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Základnej školy v Ľutine

 

 

 

 Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Úzko spolupracuje aj s koordinátorom prevencie.

 

Konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:00

                                                                                                      MVDr. Iveta Gurková, výchovný poradca

 

Dokumenty na stiahnutie:                            

Ročný plán výchovného poradcu na šk. rok 2016/2017: 

Plan_VP_na_sk._rok_2016-2017.docx

 

Harmonogram zberu informácii na denné štúdium SŠ:

DOLEZITE_TERMINY_PRIJIMACIEHO_POKRACOVANIA

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRIJÍMACIEHO POKRAČOVANIA

Do 20. 02. 2017zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky,                                                 

Do 28. 02. 2017riaditeľ ZŠ   odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky,   

Do 10. 04. 2017zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na SŠ, na ktorých sa nevyžadujú talentové skúšky,        

Do 20. 04. 2017riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií,               

 

25. 03. – 15. 04. 2017 –TALENTOVÉ SKÚŠKY

09. 05. 2017 – 1. KOLO 1. TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (VRÁTANE OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ)

11. 05. 2017 – 1. KOLO 2. TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (VRÁTANE OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ)

20. 06. 2017 – 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Vzor odvolania

Vzor-odvolania.doc

Poznámky:

 • Zákonný zástupca podáva odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
 • Zákonný zástupca môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo.
 • Ak zákonný zástupca vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

 

 

Dôležité www stránky pre rodičov a žiakov:     

Na zvýšenie informovanosti bola pre žiakov, potenciálnych uchádzačov o štúdium na strednej škole vytvorená aplikácia AMN, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory.   

Máte záujem o vstup do systému duálneho vzdelávania?

Zoznam učebných miest, zoznam stredných škôl, ako aj zoznam zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania nájdete

na WWW.POTREBYOVP.SK

 

Adresár  štátnych a súkromných CPPPaP za SR         

www.profsme.sk

http://www.zoznamskol.eu/

www.skoly.sk

www.vs.iedu.sk

www.istp.sk

www.sustavapovolani.sk

www.portalvs.sk

www.mapaskol.iedu.sk

www.icm.sk

www.univerzita.net

www.stredneskoly.sk

www.europa.eu

www.saia.sk

www.stredneskoly.eu

www. eures.sk

www.uplatnisa.sk

http://www.svs.edu.sk/

 

Zoznam žiakov končiacich školskú dochádzku:   

Zoznam_ziakov__ktori_ukoncia_sk._dochadzku_v_sk._roku_2016-2017.docx

 

Testovanie T9-2017  žiakov 9. ročníka:

Export výsledkov žiakov z Testovania 9 2017 na základné školy v elektronickej forme sa uskutoční dňa 30. apríla 2017.

Zakladne_informacie_o_testovani_T9_2017.docx

 

 

 

 

 

 

Dni otvorených dverí a informačné letáky SŠ:

Školy športu a umenia PinkHarmony- Konzervatórium, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva a Športové gymnázium, J. Jesenského 42, Zvolen. 26. 11. 2016,  9. 12. 2016.

www.pinkharmony.sk, DOD_navratka.docxsprievodny_list_k_DOD.docx

SOŠ Technická, Volgogradská 1, Prešov.  15. - 16. 11. 2016 od 8:00 hod. do 13:00 hod. 

Spojená škola, SNP 16, Sabinov. 22. 11. 2016 od 8:00 hod. do 13:00 hod.

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 21, Bratislava.23. 11. 2016. www.bilgym.sk, DOD_ZaKLADNE_INFORMaCIE_BilGym.docx

SOŠ Lesnícka, Kollárova 10, Prešov. 09. 12. 2016, od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Gymnazium_Antona_Pridavka__Sabinov_DOD_16._02._2017.docx

SOS_Lipany_DOD_a_maslenica_22._02._2017.ppt

 

 

 

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

Asociácia výchovných poradcov 

 

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria