Navigácia

 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Základnej školy v Ľutine

 

 

 

 Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Úzko spolupracuje aj s koordinátorom prevencie.

 

Konzultačné hodiny: streda 12:00 - 14:00

                                                                                                      MVDr. Iveta Gurková, výchovný poradca

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:                            

Ročný plán výchovného poradcu na šk. rok 2018/2019:  Plan_VP_na_sk._rok_2018-2019.docx

Harmonogram zberu informácii na denné štúdium SŠ: DOLEZITE_TERMINY_PRIJIMACIEHO_POKRACOVANIA.docx

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRIJÍMACIEHO POKRAČOVANIA

Do 20. 02. 2019zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky,                                                 

Do 28. 02. 2019 – riaditeľ ZŠ   odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky,   

25. 03. – 12. 04. 2019 –TALENTOVÉ SKÚŠKY

Do 10. 04. 2019zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na SŠ, na ktorých sa nevyžadujú talentové skúšky,        

Do 20. 04. 2019riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií,               

13. 05. 2019 – 1. KOLO 1. TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (VRÁTANE OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ)

16. 05. 2019 – 1. KOLO 2. TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (VRÁTANE OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ)

18. 06. 2019 – 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

VZOR ODVOLANIA:    Vzor-odvolania.doc

Poznámky:

 • Zákonný zástupca podáva odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
 • Zákonný zástupca môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo.
 • Ak zákonný zástupca vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

 

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE, WWW STRÁNKY PRE RODIČOV A ŽIAKOV:     

Profesijne_poradenstvo._Dualne_vzdelavanie._Dolezite_informacie_pre_rodicov_a_ziakov..docx

 

TESTOVANIE T5- 2018 ŽIAKOV 5. ROČNÍKA:

V školskom roku 2018 - 2019 sa riadna termín testovania uskutoční  21. novembra 2018

Zakladne_informacie_T5_2018_EP_final.pdf

 

TESTOVANIE T9-2018  ŽIAKOV 9. ROČNÍKA:

V školskom roku 2018 - 2019 sa riadny termín testovania uskutoční  03. apríla 2019.

Zakladne_informacie_T9_2019_final.pdf

 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ A INFORMAČNÉ LETÁKY SŠ:

ŠKOLA ADRESA TERMÍN
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, Prešov 20. 11. 2018, 8:00-15:00 hod.
Škola úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15, Košice 23.-24. 11. 2018 
Spojená škola SNP 16, Sabinov 29. 11. 2018, 8:00-13:00 hod.
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1,  Prešov 07. 12. 2018, 9:00-14:00 hod.
SOŠ lesnícka Kollárova 10, Prešov 07. 12. 2018, 9:00-12:00 hod.
Súkromné gymnázium DSA  Komenského 40, Sabinov 28. 11. 2018, od 9:30 hod.
Gymnázium Dominika Tatarku Ulica mládeže 2350/7, Poprad 28. 11. 2018, 8:30-12:00 hod.
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

Asociácia výchovných poradcov 

 

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria