Navigácia

 

  CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Základnej školy v Ľutine

 

 

           CVČ je výchovno-vzdelávacím zariadením pre žiakov ZŠ v Ľutine, ale aj pre ostatných žiakov základných a stredných škôl     širšieho okolia, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje aktívne trávenie mimovyučovacieho času pod odborným vedením. V škole je zriadených 11 krúžkov z rôznych oblastí. Bližší zoznam krúžkov nájdete v sekcii - Krúžky.

           

                                                                                                                           Mgr. Anna Timurová,  vedúca CVČ

 

Dokumenty CVČ na stiahnutie:

 

Charakteristika CVČ:               Charakteristika_CVC(2).pdf                         

Štatút CVČ:                              Statut_CVC.pdf

Školský poriadok CVČ:            Skolsky_poriadok.pdf                

Výchovný program CVČ:          Vychovny_program.pdf

                       

 

     

                                                                                                                                                                                    

  

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria