Navigácia

 

                           ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ĽUTINA 4, 082 57 ĽUTINA                  

                tel.č. 0917476292, e-mail: zs@zslutina.edu.sk

 

           Motto: "V každom človeku je slnko, len ho nechať horieť"   (Sokrates)

 

    

      Školským rokom 2008/2009 začala reforma školstva v Slovenskej republike.
     Naša škola postupne pripravuje  pre žiakov školský vzdelávací program (ŠkVP), ktorý budeme postupne rozvíjať pre vyššie ročníky. Celý proces bude ukončený o v školskom roku 2014/2015, kedy našu školu opustia prví žiaci tzv. reformných ročníkov. Budú to žiaci, ktorí absolvovali 5. až 9. ročník podľa nového školského vzdelávacieho programu.
     Dnešná mládež  zaujíma v spoločnosti špecifické postavenie. Ako spoločenská skupina sú už teraz  reálnou súčasťou spoločnosti. O niekoľko rokov budú oni rozhodovať o budúcnosti našej krajiny. Zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v spoločnosti  zvýšili požiadavky na prispôsobenie zručnosti a pracovných návykov. Absolvent našej základnej školy si musí odniesť trvalejšie hodnoty ako sú vedomosti. Týmito trvalejšími hodnotami sú záujmy, postoje, motivácia, hodnotový systém, schopnosti efektívne sa učiť, poznávať okolitý svet, tvoriť a  komunikovať. Tieto hodnoty vzdelania dávajú žiakovi kľúčové kompetencie, na rozvoj ktorých sa pri výchove a vzdelávaní budeme zameriavať.

      Štruktúru vzdelávacieho  programu našej školy s názvom "V každom človeku je slnko, len ho nechať horieť"  Vám prinášame v nasledovnom súbore na stiahnutie. Môžete tu nájsť vyučovacie predmety, ktorých týždenné hodinové dotácie sme posilnili v rámci možností povinne voliteľných hodín, ktoré nám umožňuje štátny vzdelávací program (ŠVP) a taktiež tu nájdete aj predmety, ktoré sme pridali v súlade s našim zámerom o profilácii školy. 

 

 

Dokument na stiahnutie:

 

Školský vzdelávací program:     SkVP_Lutina.pdf

Inovovaný školský vzdelávací program: ISkVP_2018-2019.pdf

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím: iSKVP_ZS_Lutina_18-19_MP.pdf

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria