Navigácia

Škola priateľská k deťom

Škola priateľská k deťom

V školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojila  do  projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom Škola priateľská k deťom. Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školský rok 2014/2015.

Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovať ako kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa.

Kritériá sú stanovované Slovenským výborom pre UNICEF v súlade s podmienkami Slovenska. Ich napĺňanie je prínosom pre deti, dospelých, komunitu ako aj celú spoločnosť.

Myšlienka Školy priateľskej k deťom

Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podporiť školy vo vytváraní školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa (medzinárodná platná norma kodifikujúca práva dieťaťa), ale ich aj reálne uplatňuje, čím vytvára na škole atmosféru otvorenú a ústretovú voči deťom.

Motivuje školy, aby vytvorili pre žiakov priestor na ich aktívnu participáciu, minimálne vo forme vypočutia názoru pri všetkých rozhodnutiach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. V Školách priateľských k deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodovania záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá sa začína slovami "Dieťa predovšetkým …"

 

Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie nasledujúcich kritérií:

 1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
 2. Školenie o programe pre celý personál školy
 3. Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
 4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
 5. Participácia detí na chode školy
 6. Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
 7. Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy

 

Nástenka k projektu Škola priateľská k deťom

                               

 

 

 

 

Viac o projekte ŠPD sa dozviete tu:                                             http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria