Navigácia

Profil VO

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola, Ľutina 4, 082 57 Ľutina je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:                          Kontaktná osoba:   Mgr. Ján Sciranka

Názov: Základná škola                                                                                                       riaditeľ školy

IČO: 37876376                                                                                                            e-mail: zs@zslutina.edu.sk

DIČ: 2021674391                                                                   

Bankové spojenie: VÚB a.s. Sabinov                                             Kontaktná osoba pre VO:

Číslo účtu: 1646623658/0200                                                         Mgr. Ján Sciranka – riaditeľ školy

IBAN: SK26 0200 0000 0016 4662 3658                                         e-mail: zs@zslutina.edu.sk

BIC: SUBASKBX                                                                                                                                                  

e-mail: zftladnd@stonline.sk                                                        

Verejné obstarávanie rok 2013 od 1. 7. 2013

 • Nadlimitné zákazky
 • Podlimitné zákazky
 • Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9
 • Prieskum trhu

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria