Navigácia

Žiacky parlament Sľub poslanca Plán práce žiackeho parlamentu Štatút ŽP

SĽUBUJEM,

že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou

prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi

a žiakmi na škole.

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy.

Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako

poslanec parlamentu zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im informácie zo

zasadnutí vždy pravdivé odovzdávať.

Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria