Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Bio-enviro BEO
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Domov a práca DAC
Dopravná výchova DOV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HUV1
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Mladý informatik MIA
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Nemčina hrou NEH
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Plávanie PLI
Pracovné vyučovanie PVC
Praktické cvičenie z geografie XCG
Prírodoveda PDA
Rodinná výchova RDV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZV
Rozvíjanie komunikačnej schopností RVK
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Tvorivá dramatika TDA
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova k zdraviu VCZ
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN
Zdravotná telesná výchova ZRT
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria