Navigácia

Počet návštev: 1486539

Štvrtok 24. 5. 2018

Štvrtok 24. 5. 2018

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skIné stránky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk
Metodicko-pedagogické centrum:  http://www.mpc-edu.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania: http://www.nuce m.sk
Štátny pedagogický ústav: http://www.statpedu.sk
Ústav informácií a prognóz školstva: http://www.uips.sk
Edičný portál: https://edicnyportal.iedu.sk
Obec Ľutina- zriaďovateľ: http://www.lutina.sk/
Obec Olejníkov: http://www.olejnikov.sk
Obec Jakovany: http://www.jakovany.sk
 
 
 

Vitajte na stránkach našej školy

Aktuality

 • V dňoch 14. - 18. mája 2018 sa uskutoční základný plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. ročníka našej školy.

 • 20. 4. 2018 sa žiaci 3. - 9. ročníka zúčastnia exkurzie v Orkucanoch, kde navštívia čističku odpadových vôd. Doprava je zabezbečená autobusom, za ktorý je poplatok 2 €.

 • Milí rodičia. Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 11. apríla 2018 v čase od 14:00. Združenie bude mať formu konzultácií s triednymi učiteľmi, resp. vyučujúcimi, ohľadom prospechu a správania sa Vašich detí za 3. štvrťrok školského roka 2017/2018. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla) sa na škole v dňoch 9.- 16. 4. 2018 uskutoční výstava žiackych výtvarných prác,na ktorú Vás srdečne pozývame.

 • Základná škola v Ľutine Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v utorok 10. 4.2018 od 10:00 do 16:30 v priestoroch školy. Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a cca. 20 € na zakúpenie učebných pomôcok. Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami.

 • IQ olympiáda je určená žiakom druhého stupňa základných škôl (5. až 9. ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma - kvarta), ktorí majú hlavu na svojom mieste a chcú si porovnať svoje sily s ostatnými z celého kraja.Žiaci sa zaregistrovať môžu na tejto stránke do 6. 4. 2018: http://www.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1 Registrovaní žiaci môžu súťažiť v termíne od 9. 4. do 13. 4. 2018.

 • V dňoch 26. a 27. marca 2018 sa v priestoroch našej školy uskutoční veľkonočná výstava sviečok.

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria